Default Header Image

ORARUL/SCHEDULE/РАСПИСАНИЕ

Orarul recuperării restanțelor la chirurgie generală-semiologie în semestrul de toamnă al anului de studii 2022-2023

Orarul lecţiilor practice la chirurgie generală - semiologie pentru studenţii anului III, facultatea Medicină nr.1, nr.2, pentru semestrul I, anul universitar 2022-2023

Planul tematic al cursurilor la chirurgie generala - semiologie pentru studenţii anului III, facultatea Medicină nr.1, pentru semestrul Ianul universitar 2022-2023

Planul tematic al lucrărilor practice la chirurgie generală - semiologie pentru studenţii anului III facultatea Medicină nr.1, pentru semestrul Ianul universitar 2022-2023

Curriculum disciplina Chirurgie generală-semiologie


Schedule of lectures for general surgery and semiology for 3rd year students of Medicine Faculty nr.2 (M2060p, M2061p, M2062p ) in I semester, 2022-2023 year of study

Schedule of practice for general surgery and semiology for 3rd year students of Medicine Faculty nr.2 (M2060p, M2061p, M2062p ) in I semester, 2022-2023 year of study

Schedule of lectures for general surgery and semiology for 3rd year students of Medicine Faculty nr.2, in I semester, 2022-2023 year of study

Schedule of practice for general surgery and semiology for 3rd year students of Medicine Faculty nr.2, in I semester, 2022-2023 year of study

The schedule of consultations and recoveries of absences

Curriculum of the discipline General surgery and semiology


Тематический план практических занятий по общей хирургии и семиологии для студентов 3 курса лечебного факультета № 1, 2020-2021 учебный год

Учебная программа - Дисциплина общая хирургия и семиология