Default Header Image

Colaborare internațională

La moment se derulează un şir de proiecte de colaborare practică şi cercetări ştiinţifice cu următoarele instituţii:

  • Clinica de Chirurgie I, Departament X: Chirurgie 2 (șef disciplină Dr. Olariu Sorin Profesor universitar), Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, România – acordul de colaborare bilateral nr. 22.330, semnat la 06.10 2022
  • Department of Vascular Surgery, University Hospital of Larissa (Head of the Department Athanasios D. Giannoukas, Professor of Vascular Surgery, President of the Institute of Vascular Diseases, MD, MSc (Lond.), PhD (Lond.), FEBVS), Faculty of Medicine, University of Thessaly, Larissa, Greece – memorandum of collaboration, signed at 01.11.2022