Default Header Image

Colaborare internațională

La moment se derulează un şir de proiecte de colaborare practică şi cercetări ştiinţifice cu următoarele instituţii:

  • UMF “V. Babeş”, Timişoara, România,
  • Clinica I Chirurgie (Probleme de diagnostic şi tratament în insuficienţa venoasă cronică);
  • Academia medicală de instruire postuniversitară din Ural, or. Celiabinsk, Rusia (Studierea comparativă multicentrică a rezultatelor tratamentului  trombozelor venoase emboligene);
  • Aademia medicală de instruire postuniversitară din Kiev, Ucraina (Chirurgie gastrointestinală şi hepato-pancreato-biliară reconstructivă).