Default Header Image

Publicaţii

Manuale

CICALA, E. Semiologie chirurgicală. Chişinău: Medicina, 1999. 289 p.

ЧИКАЛА, Е. Хирургическая семиология. Кишинев: Медицина, 1999. 314 с.

GHIDIRIM, GH.,GUŢU, E., ROJNOVEANU,GH. Surgical pathology.Textbook for students and residents.Chişinău: Medicina, 2006. 226 p.

GUŢU,E. Abdomen acut chirurgical întimpulsarcinii.Obstetricăpatologică.2007, 2, p.334-350.

GUŢU,E. Semiologia patologiei arteriale periferice. Chirurgie generală şi semiologie chirurgicală. 2008, p.560-568

GUŢU, E. Semiologia trombozelor venoase acute şi consecinţele lor. Chirurgie generală şi semiologie chirurgicală. 2008, p.573-579

Monografii

GHIDIRIM, Gh., CICALA, E.,GUŢU, E. ş. a.  Hemoragiile digestive superioare non-variceale. Chişinău: Tipografia AŞM, 2009. 464 p.

GUŢU, E., CASIAN, D., CULIUC,V. Tratamentul chirurgical al maladiei varicoase: aspecte controversate. Chişinău: Ericon, 2013. 251 p.

Suporturi de curs

GUŢU, E., CASIAN, D., IACUB, V., CULIUC,V. General surgery and semiology. Lecture support for 3rd year students, faculty of Medicine nr.2. Chişinău: Medicina, 2011. 114 p.

GHIDIRIM, GH.,GUTU, E., IACUB, V., CASIAN,D. Chirurgieparticulară. Suport de curspentrustudenţiianului IV FacultateaSănătatePublică. Chişinău: Medicina, 2012. 69 p.

Recomandări metodice

GUŢU, E., IACUB, V., CASIAN, D., CRISTALOV,GH. Pansamente şi bandaje. Elaborări metodice pentru studenţii anului III. Chişinău: Medicina, 2006. 30 p.

GUŢU, E., POPA, GH., BESCHIERU, T. Asepsie et antisepsie. Indication metodiques pour les etudiants de la III annee faculte Medicine generale.Chişinău: Medicina, 2009. 28 p.

Articole în reviste ştiinţifice naţionale

GUŢU,E. Vas vizibil nehemoragic în baza ulcerului gastroduodenal. Congresul II de Gastroenterologie şi Hepatologie cu participare internaţională. Arta Medica. 2008, 3(30), p.59-62

GUŢU, E., CASIAN, D., IACUB,V. Rezecţia şi reconstrucţia venoasă în pancreatoduodenectomia pentru adenocarcinom pancreatic. Arta Medica. 2008, 2(29), p.51-54

GUZUN,V., PÎRŢU, M., CASIAN, D., GUŢU,E. Apendicita acută în timpul sarcinii: valoarea criteriilor diagnostice. Arta Medica. 2010, 4(43), p.16-18

Articole în reviste ştiinţifice internaţionale

GUTSU, E., GHIDIRIM, Gh., GAGAUZ, I.et al. Liposarcoma of the colon: a case report and review of the literature. Journal of Gastrointestinal Surgery. 2006, 10 (5), p.652-656

CASIAN, D., GUTSU, E., CULIUC,V. Surgical treatment of severe chronic venous insufficiency caused by pulsatile varicose veins in a patient with tricuspid regurgitation. Phlebology. 2009, 24 (2), p.79-81

GUTU, E., GHIDIRIM, GH., MISIN,I.et al. Polipinflamator fibroid gastric (tumoareVanek) cu hemoragie.Chirurgia. 2010, 105 (1), p. 137-140

КАСЬЯН, Д.,ГУЦУ, Е., ИВАНОВ, В. и др. Профилактика послеоперационного рецидива варикозной болезни, обусловленного феноменом неоваскуляризации. Ангиология и сосудистая хирургия. 2010, 16 (3), с. 57-61

GUTSU, E., IACUB, V., GUZUN, V., MALINOVSCHI,V. Our experience in surgical treatment of patients with hiatal hernia and gastro-esophageal reflux disease. XVI Annual Meeting of the European Society of Surgery.European Surgery.2012, 44 (247), p.51-52.