Публикации

Учебники:

 1. Cicala E. Semiologie chirurgicală. Chişinău: CEP Medicina; 1999. 289 p.
 2. Чикала Е. Хирургическая семиология. Кишинев: ИПЦ Медицина; 1999. 314 с.
 3. Gh.Ghidirim, E.Guţu, Gh.Rojnoveanu. Surgical pathology. Textbook for students and residents, Ed. Chişinău: PC Medicina; 2006. 226 p.
 4. E.Guţu. Abdomen acut chirurgical în timpul sarcinii. În: Gh.Paladi, O.Cerneţchi, ed. Obstetrică patologică, vol II. Ed. Chişinău: CEP Medicina; 2007. p.334-350.
 5. E.Guţu. Semiologia patologiei arteriale periferice. În: A.Spânu, editor. Chirurgie generală şi semiologie chirurgicală. Ed. Chişinău: CEP Medicina; 2008. p.560-568
 6. E.Guţu. Semiologia trombozelor venoase acute şi consecinţele lor. În: A.Spânu, editor. Chirurgie generală şi semiologie chirurgicală. Ed. Chişinău: CEP Medicina; 2008. p.573-579 

Монографии:

 1. Gh.Ghidirim, E.Cicala, E.Guţu, Gh.Rojnoveanu, A.Dolghii. Hemoragiile digestive superioare non-variceale. Ed. Chişinău: Tipografia AŞM; 2009. 464 p.
 2. E.Guţu, D.Casian, V.Culiuc. Tratamentul chirurgical al maladiei varicoase: aspecte controversate. Ed. Chişinău: Ericon; 2013. 251 p.

Сборники лекций:

 1. E.Guţu, D.Casian, V.Iacub, V.Culiuc. General surgery and semiology. Lecture support for 3rd year students, faculty of Medicine nr.2. Ed. Chişinău: CEP Medicina; 2011. 114 p.
 2. Gh.Ghidirim, E.Guţu, V.Iacub, D.Casian. Chirurgie particulară. Suport de curs pentru studenţii anului IV Facultatea Sănătate Publică. Ed. Chişinău: CEP Medicina; 2012. 69 p.

Методические рекомендации:

 1. E.Guţu, V.Iacub, D.Casian, Gh.Cristalov. Pansamente şi bandaje. Elaborări metodice pentru studenţii anului III, Ed. Chişinău: CEP Medicina; 2006. 30 p.
 2. E.Guţu, Gh.Popa, T.Beschieru. Asepsie et antisepsie. Indication metodiques pour les etudiants de la III annee faculte Medicine generale, Ed. Chişinău: CEP Medicina; 2009. 28 p.

Статьи в национальных журналах:

 1. E.Guţu. Vas vizibil nehemoragic în baza ulcerului gastroduodenal. Congresul II de Gastroenterologie şi Hepatologie cu participare internaţională. Arta Medica. Chişinău. 2008, No.3(30), p.59-62
 2. E.Guţu, D.Casian, V.Iacub. Rezecţia şi reconstrucţia venoasă în pancreatoduodenectomia pentru adenocarcinom pancreatic. Arta Medica. Chişinău. 2008, No.2(29), p.51-54
 3. V.Guzun, M.Pîrţu, D.Casian, E.Guţu. Apendicita acută în timpul sarcinii: valoarea criteriilor diagnostice. Arta Medica. Chişinău. 2010, No.4(43), p.16-18

Статьи в международных журналах:

 1. E.Gutsu, Gh.Ghidirim, I.Gagauz I.Mishin, I.Iakovleva. Liposarcoma of the colon: a case report and review of the literature. Journal of Gastrointestinal Surgery. New York, 2006, Vol.10, No.5, p.652-656
 2. D.Casian, E.Gutsu, V.Culiuc. Surgical treatment of severe chronic venous insufficiency caused by pulsatile varicose veins in a patient with tricuspid regurgitation. Phlebology. London. 2009, Vol.24, No.2, p.79-81
 3. E.Guţu, Gh.Ghidirim, I.Mişin, I.Iakovleva, M.Vozian. Polip inflamator fibroid gastric (tumoare Vanek) cu hemoragie. Chirurgia. Bucureşti. 2010, Vol.105, No.1, p. 137-140
 4. Д.А.Касьян, Е.В.Гуцу, В.А.Иванов, В.С.Кулюк, И,И,Донцу. Профилактика послеоперационного рецидива варикозной болезни, обусловленного феноменом неоваскуляризации. Ангиология и сосудистая хирургия. Москва. 2010, Том 16, №3, с. 57-61
 5. E.Gutsu, V.Iacub, V.Guzun, V.Malinovschi. Our experience in surgical treatment of patients with hiatal hernia and gastro-esophageal reflux disease. XVI Annual Meeting of the European Society of Surgery. European Surgery. Wien. 2012, Vol.44, nr.247, p.51-52