Publications

Manuels:

 1. Cicala E. Semiologie chirurgicală. Chişinău: CEP Medicina; 1999. 289 p.
 2. Чикала Е. Хирургическая семиология. Кишинев: ИПЦ Медицина; 1999. 314 с.
 3. Gh.Ghidirim, E.Guţu, Gh.Rojnoveanu. Surgical pathology. Textbook for students and residents, Ed. Chişinău: PC Medicina; 2006. 226 p.
 4. E.Guţu. Abdomen acut chirurgical în timpul sarcinii. În: Gh.Paladi, O.Cerneţchi, ed. Obstetrică patologică, vol II. Ed. Chişinău: CEP Medicina; 2007. p.334-350.
 5. E.Guţu. Semiologia patologiei arteriale periferice. În: A.Spânu, editor. Chirurgie generală şi semiologie chirurgicală. Ed. Chişinău: CEP Medicina; 2008. p.560-568
 6. E.Guţu. Semiologia trombozelor venoase acute şi consecinţele lor. În: A.Spânu, editor. Chirurgie generală şi semiologie chirurgicală. Ed. Chişinău: CEP Medicina; 2008. p.573-579

Monographies:

 1. Gh.Ghidirim, E.Cicala, E.Guţu, Gh.Rojnoveanu, A.Dolghii. Hemoragiile digestive superioare non-variceale. Ed. Chişinău: Tipografia AŞM; 2009. 464 p.
 2. E.Guţu, D.Casian, V.Culiuc. Tratamentul chirurgical al maladiei varicoase: aspecte controversate. Ed. Chişinău: Ericon; 2013. 251 p.

Cours:

 1. E.Guţu, D.Casian, V.Iacub, V.Culiuc. General surgery and semiology. Lecture support for 3rd year students, faculty of Medicine nr.2. Ed. Chişinău: CEP Medicina; 2011. 114 p.
 2. Gh.Ghidirim, E.Guţu, V.Iacub, D.Casian. Chirurgie particulară. Suport de curs pentru studenţii anului IV Facultatea Sănătate Publică. Ed. Chişinău: CEP Medicina; 2012. 69 p. 

Recommandations méthodologiques:

 1. E.Guţu, V.Iacub, D.Casian, Gh.Cristalov. Pansamente şi bandaje. Elaborări metodice pentru studenţii anului III, Ed. Chişinău: CEP Medicina; 2006. 30 p.
 2. E.Guţu, Gh.Popa, T.Beschieru. Asepsie et antisepsie. Indication metodiques pour les etudiants de la III annee faculte Medicine generale, Ed. Chişinău: CEP Medicina; 2009. 28 p.

Articles dans les revues scientifiques  nationales:

 1. E.Guţu. Vas vizibil nehemoragic în baza ulcerului gastroduodenal. Congresul II de Gastroenterologie şi Hepatologie cu participare internaţională. Arta Medica. Chişinău. 2008, No.3(30), p.59-62
 2. E.Guţu, D.Casian, V.Iacub. Rezecţia şi reconstrucţia venoasă în pancreatoduodenectomia pentru adenocarcinom pancreatic. Arta Medica. Chişinău. 2008, No.2 (29), p.51-54
 3. V.Guzun, M.Pîrţu, D.Casian, E.Guţu. Apendicita acută în timpul sarcinii: valoarea criteriilor diagnostice. Arta Medica. Chişinău. 2010, No.4 (43), p.16-18

Articles dans les revues scientifiques internationales: